Bác sĩ cho em hỏi, bé nhà e này được 4m. E vừa dặm thêm sct Nan cho bé ngày 1 cữ 120ml được gần 10 ngày. Mấy ngày đầu k có vấn đề gì. Nhưng 3 hôm nay mỗi lần cho bú sữa là quanh miệng bị nổi như vầy, tầm nữa tiếng hơn là lặn hết. không biết đó bình bú hay do sữa. bình bú mỗi lần bú xong e rửa sạch r trụng lại vs nước sôi.. Bs chỉ giúp e với ạ. Cám ơn bs!