Em và bạn trai có quan hệ ngày đầu rụng trứng , mà xuất ra ngoài , sau đó em có uống tránh thai kc trong vòng 24h v cho e hỏi dễ có bầu k ạ
  • Bác sĩ CK1 Vương Đức Hinh


    Quan hệ vào ngày rụng trứng, kể cả xuất ra ngoài thì trong quá trình quan hệ vẫn có thể có tinh trùng đi vào bạn nhé. Trong 24h bạn đã uống thuốc tránh thai khẩn cấp thì bây giờ chờ đợi thôi, chờ đến ngày đúng chu kì xem có hàng kinh ko, chậm kinh thì bạn đi khám nhé

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ