vậy em quan hệ vào ngày đó thì có thể có thai được không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ