• Bác sĩ, Thạc sĩ Trần Huy Dũng


    Chào em
    Quan hệ không có yếu tố ngừa thai thì dễ có thai vào những ngày rụng trứng, tuy nhiên không phải lúc nào quan hệ ngay ngày rụng trứng là có thai đâu -
    trong một số trường hợp quan hệ đều đặn cả năm cũng không có thai ! Chúc các em vui khoẻ

vậy em quan hệ vào ngày đó thì có thể có thai được không ạ