Em sinh thường bé đầu cuối năm 2019, sau đó 10 tháng thì em phát hiện chửa trứng và đã hút, xét nghiệm beta hcg sau 6 tháng xuống âm tính. Sau đó, gần đây là sau thời điểm hút 7 tháng thì em có thử que lên vạch, siêu âm thì chưa thấy túi thai ,niêm mạc tử cung 10 mn, beta hcg lên 2989. Em còn cơ hội ko ạ.