E mới bắt đầu quan hệ khoảng 4tháng trước , sau đó có bị viêm nhẹ , trễ kinh sau đó tới tháng thì e thấy ít hơn trước lúc qhệ , tháng trước giữa chu kì thì e có bị ra ít máu đậm 2 ngày là hết sau đó tới kinh thì vẫn k nhìu , mới đây thì kinh của e ra rất ít k ướt hết băng ban ngày luôn ạ , cho e hỏi nv là e bị gì , 3ngày r máu ra k bằng lúc trước 1 ngày nữa ạ , này là e tới tháng hay ra máu bất thường v bác sĩ