chao Bs ,e bị ra máu giữa chu kỳ khi qh và có khi không qh cũng bị ra máu , mỗi lần ra ít ít và màu thỳ có lúc đỏ tươi có lúc đỏ thẫm là bị s vậy ạ ?
Dạo này dịch phong toả e k đi khám được e lo quá