Chào cả nhà, cả nhà cho em hỏi chiều và tối qua em có ra máu màu nâu nhưng ít kh hôi kh tanh, đến sáng nay và bh ra máu cũng ít nhưng mà hồng nhạt có tanh kh hôi và em có qh 10 đến 12 ngày trc có cho vào trong.. mng tv giúp em ah. Và hôm nay là ngày kinh của em nhưng kh có và kh đau tức ngực j hết ...