Cách đâu 3 ngày vợ em có ra máu hay dịch màu nâu ko rõ ạ, tới giờ mỗi ngày ra 1 ít liệu có nguy hiểm ko và nên làm gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ