Bác sĩ ơi cho em hỏi em quan hệ lần đầu mà ra quá nhiều máu. Không phải 1,2 giọt như những người khác mà là một vũng máu lớn, ra quá nhiều ạ, quan hệ xong vẫn còn tiếp tục chảy máu tiếp, cho e hỏi như vậy là bị bệnh gì ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ