Em chào bs. hai hàm trên của em nó bị rách lợi và có mảng màu trắng như bạch sản vậy ạ. em bị hơn tháng rồi mà không thấy đỡ . Bs cho em hỏi là bị sao ạ.