chào bs..hơn một năm trước e bị tai nạn gãy xương gò má nhưng e k phẩu thuật giờ có cách nào để bình thường lại không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ