Tôi muốn hỏi là Bệnh viện Răng Hàm Mặt Sài Gòn có phải là một Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương không? Mong bác sĩ giải đáp giúp!

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdentist dành cho bệnh nhân

App Tdentist dành cho Bác sĩ