Đó giờ em chưa từng cho tay vào âm hộ để xem. Nhưng mấy hôm nay khi rửa dung dịch vệ sinh phụ nữ thì có chạm đuoc vào trong có thấy cái gì như thịt ạ vừa rờ vô là thấy nhưng ko phải rờ vô cái lỗ để qhtd ạ nó ở ngoài ạ. Em không biết là có bị gì không?

Em 20 ạ chưa có con