Chào Bác Sĩ, con em sinh ra rốn đã hơi to, nay được 12 ngày thì con rụng rốn nhưng vẫn còn nhân và ướt, tình trạng rốn này có cần đi bệnh viện không ạ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ