Rốn bé e 20 ngày rồi vẫn không khô ạ...e có rửa nước muối..rồi mấy ngày sau rửa cồn 70...hôm bữa có đi lên trạm y tế họ bảo về pha loãng pvd rồi rửa...e cũng rửa như vậy mà vẫn không khô ạ...có cách nào khác không ạ...