Rốn bé e 20 ngày rồi vẫn không khô ạ...e có rửa nước muối..rồi mấy ngày sau rửa cồn 70...hôm bữa có đi lên trạm y tế họ bảo về pha loãng pvd rồi rửa...e cũng rửa như vậy mà vẫn không khô ạ...có cách nào khác không ạ...

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ