Bs oi, tôi chải đầu hay gội đầu, nhiều khi không làm gì tóc cũng rụng. Trong vòng 1 năm tôi rụng 1 nửa đầu tóc rồi. Tôi có nên đi tầm soát ung thư gì không?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ