Bs oi, tôi chải đầu hay gội đầu, nhiều khi không làm gì tóc cũng rụng. Trong vòng 1 năm tôi rụng 1 nửa đầu tóc rồi. Tôi có nên đi tầm soát ung thư gì không?