Sáng qua e uống nước vội có bị k thở được mất mấy giây, sau thấy gợn ở thanh quản đến tối khó thở tức ngực, hôm nay thì đau hết phần sườn trái nằm xuống là tức ngực

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả