Sáng qua e uống nước vội có bị k thở được mất mấy giây, sau thấy gợn ở thanh quản đến tối khó thở tức ngực, hôm nay thì đau hết phần sườn trái nằm xuống là tức ngực