dạ cho e hỏi e và bạn gái có dùng tay sờ cho nhau nhưng chưa quan hệ ( bạn gái e vẫn còn trinh) nhưng bạn gái e đã chậm 8 ngày rồi thì như vậy có bầu không bs. e cám ơn

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ