Chị em vừa nhận kết quả nipt, đọc kết quả thấy nguy cơ cao nhưng chưa gặp bác sĩ để hướng dẫn nên không biết thế nào. Mong bác sĩ xem giùm em. Em cảm ơn