Bác sĩ co sản phẩm nào nào đam trị dứt điểm rạn da trắng không bác sĩ vì co mua sản phẩm o ngoài nhung không có tác dụng gì het