• Bác sĩ Nguyễn Tiên Phong


    Không có sản phầm nào hồi phục cổ tử cung tốt đâu bạn ạ. Thay vì thuốc thì bạn hãy có lỗi sống vận động ăn uống nhiều rau xanh hoa quả thì cớ thể tăng cường dinh dưỡng và hệ miễn dịch và các cơ quan tự khắc sẽ hồi phục được

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ