e bị hành kinh xong có quan hệ với chồng thì e thấy có mùi rất khắm nồng luôn ấy ạ trước đấy thì cũng có lúc quan hệ bị khô giảm ham muốn và lúc thì có mùi chua ạ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ