Năm nay tôi 21 t nhưng kinh nguyệt thường k đều, lúc trước là đầu tháng, 1 tgian sau thì giữa tháng, rồi giờ là cuối tháng. Liệu có bình thường kh bs?

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ