Mọi ng cho e hỏi e mới sinh đc thág rưỡi đi khám lại bị vlt và bs cho thuốc đặt hẹn 6 thág sau khám lại ( mọi ng xem kq cho e có nặng k ạ) vs e đi khám trong là lại bị ra máu kB có sao k ạ thấy bs nói là vết khâu trong vẫn mềm nên dí vào là ra máu, vài thág nữa đi khám có còn tình trạng ra máu nữa k ạ.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ