Em sanh mổ được 8thang rồi. Nhưng ngang rốn có cục cứng nhô lên, làm rốn cũng nhô lên theo. Sờ vô thì thấy cứng. Vậy nguyên nhân là do đâu ạ?