Cho em hỏi sanh xong 13 tháng đã cai sửa bé lúc 11thang mà h vẫn chưa có kinh.thử que cũng k có và đi siêu âm không thấy gì gì cả. Bsi cho e hỏi có s k ạ