Bác sĩ cho cháu hỏi: Siêu âm Doppler tim thì có phát hiện được bệnh mạch vành không ạ. Xin cảm ơn bác sĩ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ