Bác sĩ cho cháu hỏi: Siêu âm Doppler tim thì có phát hiện được bệnh mạch vành không ạ. Xin cảm ơn bác sĩ