Thưa bác sĩ. Em 35 tuổi, đã sinh mổ 3 lần. Bé thứ ba được 9 tháng thì em có thai 5 tuần. Em có thể mổ thêm lần nữa không thưa bác sĩ?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ