Em mới mổ nội soi thai ngoài cách đây hơn 2 tháng.thág này trễ kinh 15 ngày thử que lên 2 vạch nhưng 3 ngày nay hay đau bụng lâm râm nhất là bụng bên trái.kèm theo là mỗi ngày ra chút máu.vậy có sao k ạ và có khi nào e lại bị thai ngoài k ạ

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ