Cho e hỏi trước giờ e mổ gây mê 3 lần...trong lúc mổ k có sự cố gì nhưng sau khi đẩy ra hồi tỉnh thì e lâu tỉnh và khó thở, cơ thể bị hạ thân nhiệt run rẩy và có co giật nhẹ k xác định đc là co giật hay run...vậy cho e hỏi đó có phai la sốc phản vệ k ạ...

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ