bác sĩ cho e hỏi e bị dầy đ tiểu nhiều k sát chỉ đi tiểu xong lại rỉ thôi mà e uốn thuốc có phải e bị thận k

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ