bác sĩ cho e hỏi e bị dầy đ tiểu nhiều k sát chỉ đi tiểu xong lại rỉ thôi mà e uốn thuốc có phải e bị thận k