Tôi bị giãn đài bể thận trái đk 22mm, nhóm đài dưới có sỏi dk 5mm, niệu quản trái giãn 7mm, đoạn 1/3 dưới có sỏi dk 8mm.

Thận phải: đài bể thận ko giãn, đài trên có sỏi dk 4mm. Niệu quản ko giãn, ko có sỏi.