Con em 5 tuổi , hiện bé sốt 2 tháng , sốt 40_41₫o, ngày sốt 4_5 lần.chuan doan nhiễm trùng máu . nhưng dùng kháng Sinh nhìu loại mà không hết sốt.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ