Khi sử dụng công nghệ căng da mặt bằng chỉ vàng người sử dụng liệu có gặp phải những sưng, tấy gì không thưa bác sĩ? Sau bao lâu thì người sử dụng có thể đi làm và sinh hoạt bình thường?

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ