Chao bs, toi có xỏ khuyên tai đc 3 tháng nhưng mãi k lành và giờ bị mủ và sưng thì nen lam như nào? Có can phải phẫu thuan k thưa bs? Toi rat lo so

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ