Thưa bác sĩ. Tay của cháu tự nhiên bị sưng tấy rồi đỏ. Mới đầu cháu tưởng bị muỗi độc đốt ạ vì nó sưng lên. . Nhưng đến hôm nay thì bị thành như này ạ. Bác sĩ cho cháu hỏi là bị làm sao ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ