Thưa bác sĩ. Tay của cháu tự nhiên bị sưng tấy rồi đỏ. Mới đầu cháu tưởng bị muỗi độc đốt ạ vì nó sưng lên. . Nhưng đến hôm nay thì bị thành như này ạ. Bác sĩ cho cháu hỏi là bị làm sao ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ