Bs tư vấn giúp: em đang điều trị thuốc nhắm đích Alvotinib . Những lần trước bs điều trị kê Alvotinib 100 uống 4 v/ngày. Lần này bs kê Alvotinib 400 uống 1v/ngày .sau 1 tuần thấy sưng và các cơ rất đau. Bs tư vấn để điêù trị hiệu quả bệnh hơn.

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ