Bs tư vấn giúp: em đang điều trị thuốc nhắm đích Alvotinib . Những lần trước bs điều trị kê Alvotinib 100 uống 4 v/ngày. Lần này bs kê Alvotinib 400 uống 1v/ngày .sau 1 tuần thấy sưng và các cơ rất đau. Bs tư vấn để điêù trị hiệu quả bệnh hơn.

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ