Bác sĩ ơi lỗ tai e bị chảy nước mấy tuần nay có hơi ngứa ngáy. Hnay thì nó đau vs ửng đỏ như vậy ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ