Bác sĩ cho cháu hỏi . Tai của cháu tự nhiên sưng vù bên trong . Tai phải . Cháu bị 4 hôm nay rồi . Không phải bị ông đốt hay con gì cắn cả . Vậy bác sĩ cho cháu hỏi bệnh của cháu là bệnh gì . Và cách điều trị như nào ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ