Bác ơi cho e hỏi là e bị nước vào tai do đi tắm mà hồi sáng e lấy lông gà xoi thì thấy nghe bình thường sau đó e thấy ngứa nên xoi lại thì bị trở lại nghe kém mà vù vù trong tai ấy

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả