Lưỡi gà cổ họng em dài lúc nói hay lúc nhổ nước miếng toàn bị buồn nôn và làm cho em nói ngọng nói đớt ạ giờ làm sau khắc phục ạ
Có nên cắt ngắn lưỡi gà lại không ạ