Lưỡi gà cổ họng em dài lúc nói hay lúc nhổ nước miếng toàn bị buồn nôn và làm cho em nói ngọng nói đớt ạ giờ làm sau khắc phục ạ
Có nên cắt ngắn lưỡi gà lại không ạ

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ