Đã từng đốt mạch ở mũi và thỉnh thoảng chảy máu mũi vào thời tiết hanh khô và em xin ít đơn thuốc để nhỏ mũi vào thời tiết hanh khô ( em hay dùng xisat)