Đã từng đốt mạch ở mũi và thỉnh thoảng chảy máu mũi vào thời tiết hanh khô và em xin ít đơn thuốc để nhỏ mũi vào thời tiết hanh khô ( em hay dùng xisat)

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ