Tai trái em có cảm giác bị nghẹ tắc mỗi lần thở hay ăn nghe tiếng to hơn bên tai trái như có nước trong tai ạ
Em bị đc khoảng 1, tuần r ạ

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ