Tai trái em có cảm giác bị nghẹ tắc mỗi lần thở hay ăn nghe tiếng to hơn bên tai trái như có nước trong tai ạ
Em bị đc khoảng 1, tuần r ạ