Tp Hồ Chí Minh đang giãn cách, chưa đi được, nhờ bác sĩ tư vấn và cho toa thuốc giùm