Da em vừa hết mụn, còn lại các vết thâm, em không biết phải làm sao để phục hồi da sau mụn

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ