• Bác sĩ Trần Nam Chung


    Chào bạn,
    Bạn không nói rõ tình trạng của bạn, chế độ tập luyện của bạn, ... thì rất khó để trả lời.
    Về nguyên tắc, nếu bạn tập luyện chuyên nghiệp, mức độ nặng thì bạn cần được đào tạo và cần huấn luyện viên hỗ trợ, giám sát.
    Nếu là tập luyện để giữ sức khỏe thì cần lắng nghe cơ thể mình, cần khởi động cả trước và sau khi tập luyện, sử dụng bảo hộ, chế độ ăn uống đủ chất, đảm bảo chất lượng giấc ngủ và nghỉ ngơi!
    Thân mến.