Tay con em nổi mẫn đỏ mà không bọng nước. Bác ãi cho e hỏi như vậy là bị gì ạ?