Tôi tới chỗ test covid test xong về bị ngứa mũi và chảy mũi thì phải làm sao đây bác sĩ giải đáp giúp tôi, tôi bị viêm mũi xoang mạn tính được 8 năm nay.

Trả lời

Gửi trả lời

Bác sĩ nổi bật chuyên khoa Tai Mũi Họng Xem tất cả

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ