Chào bác sĩ e năm nay 30t e mang bầu bé thứ 3 tháng thứ 7.e siêu âm tại bệnh viện huyện bác sĩ nói e bị nhau thai tiền đạo bánh mép dưới bánh nhau tràn qua lỗ trong tử cung, bệnh viện huyện nói e lên tuyến tỉnh để sinh mổ e muốn hỏi bác sĩ trường hợp của e bệnh viện tỉnh có mổ được cho e ko hay e phải lên bệnh viện từ dũ, hiện tại e sống ở đak nông

Trả lời

Gửi trả lời

App Tdoctor dành cho bệnh nhân

App Tdoctor dành cho Bác sĩ